🎶🎶🎶Zumba Zumba Zumba
Mọi người ơi, mọi người ơi 🎉🎉🎉
Cuối tuần này là bữa tập zumba cuối cùng của dự án Healthy Office Day – Zumba 4 Heart tại công viên Tao Đàn.
Ai đã ngủ nướng bao lâu mà chưa kịp tập thì phải ra ngay và luôn 💪💪💪
Ai bận bịu này nọ cũng cố gắng sắp xếp để tập nè.📣📣📣
Free 100% nha.
Địa điểm Công Viên Tao Đàn 6 giờ sáng ngày 22/9/2019
#z4h #zumba #jcissg #fyoung

Zumba 4 Heart by JCI South Saigon
FYoung đơn vị đồng hành dự án Zumba 4 Heart cùng JCI South Saigon