Vừa qua, JCI SOUTH SAIGON cùng các chapter khác đã có vinh dự được tham gia Hội nghị JCI Châu Á – Thái Bình Dương 2019, là chapter host sự kiện JCI Aspac Senate Golf 2020, JCI SOUTH SAIGON đã tiến hành các chiến dịch quảng bá sự kiện đến bạn bè JCI Quốc tế tại các cuộc họp chính thức của Senate Board; APDC (Hội đồng phát triển JCI Châu Á – Thái Bình Dương) và đặc biệt là hoạt động Golf Mini trong khán phòng Việt Nam Night – Đêm giao lưu văn hóa Việt Nam.

#JCI_SOUTH_SAIGON #APDC #SENATEGOLF2020