Từ 15.06 đến 20.06, JCI SOUTH SAIGON hân hạnh được tham dự hai sự kiện lớn là APICC và ASPAC tại Hàn Quốc.

JCI South Saigon là chapter duy nhất tại Việt Nam là thành viên của APICC. Thông qua sự kiện này, JCI SSG cũng giới thiệu về cách tổ chức và vận hành dự án kiểu mới dựa trên mô hình tinh gọn Lean Start Up. 

Cùng xem một số hình ảnh của JCI SOUTH SAIGON dưới đây nhé.