Phiên họp General Assembly vừa qua có các nội dung như sau:

💓 THỐNG NHẤT THÀNH LẬP SENIOR MEMBER CLUB 💓

💓 THỐNG NHẤT BAN HÀNH BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ 💓

💓 THỐNG NHẤT SỬ DỤNG QUỸ CHI HỘI ĐỂ TẠM ỨNG CHO 10 NĂM JCI SSG VÀ SENATE GOLF 2020 💓

💓 THỐNG NHẤT CHUYỂN PHIÊN THẢO LUẬN CHI PHÍ HỘI VIÊN 2020 QUA PHIÊN HỌP GA THÁNG 09.2019 💓

#jci_ssg #GA #General_Assembly